BIZGARRI ELKARTEA

EZ EGOITZA

EGOITZAZ KANPOKO EREMUKO PROGRAMAK

Egoitzaz kanpoko eremuan, jarduerak hainbat programa garatzen ditu, erabiltzaileei hainbat zerbitzu eskainiz

Egoitzaz Kanpoko Programak
PIF - Haurrak Babesik Gabe Dauden Kasuetan Familian Esku-Hartzeko Programa Espezializatua

Arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila
Mota: Adjudikazioa lehiaketa publikoan

Haurrak Babesik Gabe Dauden Kasuetan Familian Esku-Hartzeko Programa Espezializatua Bizkaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Saileko Haurren Zerbitzuan irekitako espedientea duten 0 eta 18 urte bitarteko haur eta nerabeentzat zuzenduta dago, ezaugarri pertsonalak, familiarrak eta sozialak eta arazoak direla-eta, esku-hartze plan espezializatua behar dutelako.

Esku-hartze hori haur edo nerabe horien familiekin egiten da, baldin eta zaintzako erantzukizunen erabileran muga garrantzitsuak daudela egiaztatu bada, babesgabetasun- edo arrisku-adierazleen bidez agerian jarri badira, eta oraindik baieztatzeke dagoen babesgabetasun bat dagoela susmatzen duen informazio osatu gabea badago, eta aurretik dagoen informazioa osatzeko eta babesgabetasuna baloratzeko gizarte-eta hezkuntza-arloko esku-hartze/ebaluazio bat behar bada.

PIFG - Ijito Adingabeekin eta Ijito Familiekin Esku Hartzeko Programa

Arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila
Mota: Adjudikazioa lehiaketa publikoan

Ijito Adingabeekin eta Ijito Familiekin Esku Hartzeko Programa Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren ijito-komunitateko familiei zuzenduta dago, baldin eta 0 eta 18 urte bitarteko seme-alabak badituzte, eta babes-espedientea irekita badute Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Haurren Zerbitzuan, baldin eta aita edo ama, legezko tutoreak edo zaintzaileak ijitoen komunitateko pertsonak badira, eta ijitoen komunitateko haurrei familia- edo egoitza-harreran egonik, familia gunera itzultzeko lana egiten ari badira.

PEF - Deribazio Judizialaren Bidezko Familia Elkargunea

Arduraduna: Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza
Mota: Adjudikazioa lehiaketa publikoan

Deribazio Judizialaren Bidezko Familia Elkargunearen Zerbitzuak (hainbat kokaleku) gune neutral eta egoki bat diseinatzera bideratuta dago. Bertan, diziplina anitzeko talde tekniko baten laguntzarekin eta segurtasun eta ongizate berme guztiekin, krisi-egoeran dauden edo gizarte- eta hezkuntza-jarraipena eta laguntza behar duten familietako kideak elkartuko dira. Edonola ere, ebazpen judizial bidez zehaztuko da bere erabilpena.

Gaur egun, Bizgarri Elkarteak zerbitzu hori eskaintzen du Bilbon eta Donostian, Gernikan, Durangon, Tolosan eta Irunen azpiegoitzak dituelarik.

PEFAE - Arreta Espezializatuko Familia Elkargunea

Arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila
Mota: Adjudikazioa lehiaketa publikoan

Arreta Espezializatuko Familia Elkargunearen Zerbitzuak gune egoki bat diseinatu nahi du, non, diziplina anitzeko talde tekniko baten laguntzarekin eta segurtasun eta ongizate berme guztiekin, haur eta nerabeek beren jatorrizko familiarekin harremanak izateko duten oinarrizko eskubidea betetzen dela bermatuz, babes-neurri bat hartzeak eragindako bereizketaren ondoren.

ENCYT - Adingabekoen Jakinarazpen, Zitazio, Lekualdaketa eta Laguntzako Taldea

Arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila
Mota: Adjudikazioa lehiaketa publikoan

Adingabekoen Jakinarazpen, Zitazio, Lekualdaketa eta Adingabekoak eta Nerabeak Laguntzeko Zerbitzuak bi esku-hartze arlotan gauzatzen du bere lana:

  • Jakinarazpen, Zitazio eta Lekualdatze Zerbitzua: Foru aginduen jakinarazpenak, haur eta/edo nerabeen erretiratzeak, adingabeen laguntza eta lekualdatzea, informazioa biltzea, zitazioak ematea, atzerritarrak ez diren haur eta nerabeen dokumentazioa kudeatzea, etab.
  • Adingabeko Atzerritarren Dokumentazio Zerbitzua: Atzerriko haur eta nerabeen dokumentazio pertsonalaren kudeaketa, adingabeko horiei eta haiekin lan egiten duten profesionalei orientazioa ematea, adina zehazteko probak, poliziaren identifikazioen kudeaketa, etab.
Adopzio-Eskatzaileen Balorazioa eta Prestakuntza Laguntzeko Programa

Arduraduna: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saila
Mota:
Adjudikazioa lehiaketa publikoan

Adopzio Eskatzaileen Balorazioa eta Prestakuntza Laguntzeko Programaren helburua da Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailari laguntza ematea da, adopzio eskatzaileen balorazio teknikoa egiteko, Egokitasun Ziurtagiria eman aurretik. Halaber, pertsona horiek beharrezkoak diren prestakuntza saioen bidez prestatzea da, adopzio proiektuari buruzko erabakiak hartzea errazteko, honekin batera arrisku eta zailtasun errealei buruzko informazioa izango dutelarik.